ВИНОЛИВС ООД

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

 

С настоящия документ, ние от Виноливс ООД, Ви уверяваме, че защитата на Вашите лични данни е от първостепенно значение за нас. Публикуваната по-долу информация има за цел да Ви информирам за основанията, целите, сроковете и как се обработват Вашите лични данни, когато посещавате нашия онлайн магазин https://vinolives.com, както и когато имате партньорски отношения с Виноливс ООД. Ние се придържаме стриктно към приложимите разпоредби в областта на защита на данните при всяка операция по обработване на лични данни. Считано от 25 май 2018 година, на територията на ЕС, в това число и в Р. България, се прилага пряко Общият регламент за защита на личните данни на физическите лица 679/2016 година („GDPR“). Той Ви дава засилени права по отношение на защитата на данните, на които съответстват и по-детайлни наши задължения; повече по този въпрос можете да разберете по-долу от настоящата Политика за защита на личните данни (Политиката).

Въведение

В настоящата Политика за защита на личните данни Виноливс, „ние“, „нас“ или „наш“ означава Виноливс ООД и „Вие“, „Ваш“ и „потребител“ означава посетители на нашия уебсайт – https://vinolives.com.

Настоящата Политика за защита на личните данни обяснява и урежда:

 • как и кога събираме Вашите лични данни и каква информация събираме;
 • как и защо използваме Вашите лични данни;
 • Вашите права да контролирате личните си данни.

Моля, прочетете внимателно тази Политика за защита на личните данни. Достъпвайки и използвайки нашия онлайн магазин Вие потвърждавате, че сте имали възможност да прочетете тази Политика, че я разбирате и че сте съгласни да бъдете обвързани от нея. Ако не го направите, трябва незабавно да прекратите използването на нашия онлайн магазин и всички услуги, предоставени от нас.

Този документ ще бъде актуализиран при всяка касаеща го промяна в законодателството. За да сте винаги надлежно информирани, Ви препоръчваме периодично да преглеждате тази страница за най-новата информация за практиките ни за поверителност и за измененията в Политиката ни за защита на личните данни. Всеки път, щом направим промяна в Политиката, ние ще Ви уведомяваме за възможните ефекти от промяна без забавяне и в резюме на нашия уебсайт  https://vinolives.com.

Обща информация.

 1. Някои понятия от значение за по-доброто разбиране на тази политика:

– „Лични данни“ – това е всяка информация, която се отнася до физическо лице и която, самостоятелно или в съчетание с друга информация може да доведе до неговата идентификация или го идентифицира.

– „Субект на личните данни“ – живи физически лица, които са идентифицирани или идентифицирауми посредством обработваните лични данни.

– „Обработване на лични данни“ – това е всяко действие, което извършваме или можем да извършим с Вашите лични данни, включително, но не само, тяхното събиране, анализ или унищожаване.

– „Администратор на лични данни“ – по отношение на личните данни, които администрира е Виноливс. Ние определяме целта на обработката на Вашите данни, на едно от предвидените в закона основания за това; в основни линии, ние определяме и средствата, с които се извършва тази обработка – например, техническата инфраструктура и приложения, с които се осъществява обработката. Задълженията по отношение на сигурността и защитата на Вашите лични данни възникват за нас.

– „Нарушение на личните данни“ е нарушение на сигурността, което води до случайно или неправомерно унищожаване, загуба, промяна, неразрешено разкриване или достъп до лични данни, които се предават, съхраняват или обработват по друг начин.

– „Дигитални активи“ – уебсайта https://vinolives.com всички лендинг страници, поддържани от Дружеството, уеб, нейтив и мобилни приложения, достъпни за клиенти.

 1. Кои сме ние?

„Виноливс“ ЕООД е дружество, което има за предмет на дейност Дистрибуция, логистика, външна, вътрешна и онлайн търговия с вино, алкохолни и безалкохолни напитки, храни и други стоки и вещи в първоначален, обработен или преработен вид, стоки от собствено производство; комисионна, спедиционна, складова, превозна дейности; търговско представителство, посредничество и агентство на български и чуждестранни лица, както и всяка друга дейност, която не е забранена от закона, като дейностите, за извършването на които се изисква получаването на разрешение или лиценз, ще се извършват след надеждното му получаване.

 1. Как можете да се свържете с нас?

„Виноливс“ ООД е със седалище и адрес на управление гр. София, ул, Иван Сусанин, 63, тел. за връзка 0879 323 966. Можете да се свържете с нас като ни пишете на електронна поща: info@vinolives.com, както и през контактната форма на нашия онлайн магазин https://vinolives.com.

 1. Кой в организацията отговаря за защитата на личните ми данни и как мога да се свържа с него?

Длъжностно лице по защита на личните данни („ДЗЛД“) – електронна поща: info@vinolives.com, телефон за връзка – 0879 323 966

 1. Вид, цел и основание на обработката на личните данни, събирани от „Виноливс“ ООД:

Лични данни:

 1. Име и фамилия, телефон, адрес, имейл.

Цели:

Осъществяване на контакт с клиентa с оглед направена от него поръчка на Интернет-сайта на Дружеството на https://vinolives.com;

Основание:

Изпращане на поръчана стока през онлайн магазина на Дружеството https://vinolives.com стока;

Изпълнение на задължения по сключен договор от разстояние за направена поръчка на стоки през онлайн магазина на Дружеството на https://vinolives.com

Осъществяване на обслужване и отговор на запитвания, сигнали, оплаквания, отстраняване на проблеми и друга обратна връзка относно ползваните услуги и закупените стоки.

Основание:

Сключване/изпълнение на договор от разстояние за направена поръчка на стоки

 1. Имейл (e-mail)

Цели:

Регистрация на личен акаунт на онлайн магазина на Дружеството https://vinolives.com;

Осъществяване на контакт с клиента с оглед направена от него поръчка на Интернет-сайта на Дружеството на https://vinolives.com;

Изпращане на поръчана на Интернет-сайта на Дружеството на https://vinolives.com стока;

Изпълнение на задължения по сключен договор от разстояние за направена поръчка на стоки на Интернет-сайта на Дружеството на https://vinolives.com

Основание:

Сключване/изпълнение на договор от разстояние за направена поръчка на стоки

Цели:

Предлагане на продукти и услуги на Виноливс ООД

Изпращане на рекламни съобщения.

Основание: Съгласие

 1. Изпращане на кратко текстово съобщение (SMS) на телефонния номер на клиента

Цели:

Предлагане на продукти и услуги на Виноливс ООД

Изпращане на рекламни съобщения

Основание: Съгласие

 1. Изпращане на текстово съобщение на телефонния номер на клиента чрез VOIP-приложение “Viber”

Цели:

Предлагане на продукти и услуги на Виноливс ООД

Изпращане на рекламни съобщения

Основание: Съгласие

 

Вашите лични данни ще бъдат обработвани от Виноливс ООД само в съответствие с приложимите разпоредби за защита на данните. Когато кореспондирате с нас, по който и да е от каналите за връзка, Вие потвърждавате, че данните, които сте предоставили са точни, коректни и актуални.

Следва да Ви информираме, че всяко съгласие за обработка на Вашите лични данни може да бъде оттеглено по всяко време, както подавайки молба в писмена форма на адреса на управление на Дружеството в гр. София, ул. Иван Сусанин, 63, вх.Б, ап.2., така и чрез обаждане на телефон 0879 323 966 и/ или изпращане на имейл на info@vinolives.com. Оттеглянето на Вашето съгласие за обработката на данните Ви по никакъв начин няма да рефлектира негативно при сключването на Договора от разстояние за направена поръчка на стоки на нашия онлайн магазин.

 1. За какъв срок ще бъдат съхранявани личните ми данни?

Личните данни се съхраняват за сроковете, необходими за постигане на целите, за които са събрани. След постигането на целите, за които са събрани личните данни, ще ги унищожим незабавно.

Виноливс ООД предприема всички необходими технически и организационни мерки за унищожаването на данните, които вече не са необходими, с изключение на случаите, когато е налице законово основание за Виноливс ООД да ги обработва за по-дълъг период от време; при направено от Вас искане за ограничаване на обработването, съгласно правата Ви, подробно описани в по-долу; или с оглед съвместима с първоначалната цел за обработване, за което ще бъдете своевременно информирани.

Виноливс ООД съхранява събраните лични данни в следните срокове:

а) когато данните се обработват на основание сключен договор от разстояние за направена поръчка на стоки – за срок от 5 г., който срок започва да тече от датата на прекратяване на договора от разстояние за направена поръчка на стоки.

б) когато данните се обработват на основание получено съгласие – до изричното оттегляне на съгласието.

в) когато данните се обработват за защита на реализиране на права и интереси на Дружеството, които имат обосновано преимущество пред интересите на физическите лица – до погасяване на правото и/или отпадане на интереса.

След изтичане на посочените срокове, ако не е налице друго основание за обработване на данните, те ще бъдат изтрити. С цел получаване и анализиране на информация, свързана с ползваните от Вас продукти и услуги, както и подобряване на обслужването, Дружеството може да изтрие само част от данните. В тези случаи тя продължава да съхранява такава част от данните, която не позволява физическите лица да могат да бъдат последващо идентифицирани.

 1. 7. Ще бъдат ли достъпни за трети лица личните ми данни?

Достъп до Вашите лични данни е възможно да имат и следните категории лица, които въз основа на сключени договори с Дружеството могат да се явят обработващи лица, а именно:

–  лицата, които поддържат информационните системи на Дружеството, намиращи се в Р. България, както и, при необходимост, центровете за обслужване на клиенти в Р. България;

–  лицата, на които са възложени действия по изработване, печатане, комплектоване, доставка (вкл. чрез SMS-съобщения или по електронен път) на писмена кореспонденция, изходяща от Дружеството към неговите клиенти;

–  куриерски фирми;

Дружеството е задължено да предоставя лични данни за своите клиенти на компетентните органи и институции по силата на приложимото законодателство и в случай, че подобна информация бъде изискана на законно основание.

Виноливс ООД не извършва предаване на лични данни на трета държава или международна организация извън Европейския съюз.

 1. Как защитаваме Вашите лични данни?

За осигуряване на адекватна защита на данните на Дружеството и своите клиенти, ние прилагаме всички необходими организационни и технически мерки, предвидени в Закона за защита на личните данни и Общия регламент за защита на личните данни.

Дружеството е установило структури по предотвратяване на злоупотреби и пробиви в сигурността, както е определила и Длъжностно лице за защита на данните, които подпомагат процесите по опазване и обезпечаване сигурността на Вашите данни.

С цел максимална сигурност при обработка, пренос и съхранение на Вашите данни, може да използваме допълнителни механизми за защита като криптиране, псевдонимизация и др.

Вашите права

Като субект на данни, които се обработват от Виноливс ООД, Вие имате права, чието съдържание е изчерпателно описано по-долу.

Следва да имате предвид, че предоставянето на личните данни е доброволно – то е необходимо за сключването на договор с Дружеството. В случай че данните не бъдат предоставени, Дружеството няма да бъде в състояние да предостави продукт или услуга.

Виноливс ООД удовлетворява Ваши искания без забавяне, в рамките на до 30 календарни дни от отправянето им. С решението си ние даваме или отказваме достъп и/или исканата от заявителя информация, но винаги мотивираме отговора си. За целта на уеб-сайта на Дружеството, на ясно видимо място е поставена връзка към настоящата Политика.

Заявленията касаещи упражняването на Вашите права се подават:

–   по електронен път чрез изпращане на e-mail: info@vinolives.com.

–   чрез обаждане на телефон: 0879 323 966

Упражняването на правата е безплатно и обхваща всички структурирани и неструктурирани данни, както и всички бази данни, поддържани от Дружеството.

Изключения от срока за удовлетворяването на правата и безплатния принцип се допускат при искания от един и същ клиент на данни с честота, по-голяма от 3 пъти годишно и изискваща мобилизация на значителен административен ресурс от страна на Дружеството. В този случай може да наложим разумна такса с оглед извършените административни разходи.

Когато субектът на данни подава искане с електронни средства, по възможност информацията се предоставя с електронни средства, освен ако субектът на данни не е поискал друго.

Когато Дружеството има основателни опасения във връзка със самоличността на физическото лице, което подава искане за упражняване на правата му по тази точка, пряко отговорното лице следва незабавно да се консултира с длъжностното лице по защита на данните с цел извършване идентификацията на клиента.

Следва да имате предвид, че оттеглянето на дадените съгласия не засяга законосъобразността на обработването на личните Ви данни преди оттеглянето. Въпреки оттеглено съгласие, личните Ви данни могат да бъдат обработвани от Дружеството, ако е налице друго от посочените в т. 5 основания за обработване на данните.

Вие имате следните права:

 1. Право на информация

Като субект на лични данни Вие имате право да получите информация за важни характеристики на обработката на своите лични данни, включително, но не само за нейната цел, срок и основание, за получателите и категориите получатели на лични данни и други.

Освен информацията посочена по-горе, следва да имате предвид, че сте обект на автоматизирано вземане на решения, включително профилиране. Това означава, че данните, които предоставяте се използват с цел създаването на подходящ „профил“ за Вас и имат за цел да предотвратяват измами, да разнообразят предлаганите от Дружеството продукти, както и да подберат подходяща за Вас реклама, маркетингови и промоционални материали.

Съгласно приложимото законодателство в областта на личните данни, имате правата по-долу, като ние се задължаваме да отговорим на всяко Ваше искане в 1 месечен срок от получаване на искането и без дължима такса. При наличие на каквито и да било затруднения за своевременно изпълнение на такива искания, срокът за изпълнение може да бъде удължен с още 2 месеца, за което ще бъдете уведомен до 1 месец от получаване на искането.

 1. Право на достъп

Можете да поискате информация какви Ваши лични данни обработваме, както и дали обработваме такива. Можете да поискате достъп до тези данни.

Ние ще Ви предоставим извлечение за личните данни, които са в процес на обработване. За допълнителни извлечения може да наложим разумна такса въз основа на административните разходи. Когато подавате искане с електронни средства, по възможност ще предоставяме информацията в широко използвана електронна форма, освен ако не сте поискали друго.

 1. Право на корекции

Ако обработваме непълни или неверни лични данни от Вас, можете да поискате тяхното коригиране или тяхното допълване по всяко време.

 1. Право за изтриване („Право на забравяне“)

Можете да поискате изтриването на личните Ви данни в следните случаи:

 • личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
 • оттегляте своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;
 • считате, че личните данни са били обработвани незаконосъобразно.

Имайте предвид, че може да има други причини, които да осуетят незабавното изтриване на Вашите данни, като например законово регламентирани задължения за съхранение, висящи производства, установяване, упражняване или защита на съдебни искове и др.

 1. Право на ограничаване на обработването

Имате право да поискате ограничение на обработката, ако:

 • оспорвате точността на личните данни, за срок, който ни позволява да проверим точността на личните данни;
 • обработването е неправомерно, но не желаете личните данни да бъдат изтрити, а изисква вместо това ограничаване на използването им;
 • ние не се нуждаем повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на правни претенции
 • сте възразили срещу обработката на данните в очакване на проверка дали законните основания на „Виноливс“ ЕООД за обработка на данните имат преимущество пред Вашите интереси.

При поискано ограничаване на обработването ние ще ви информираме преди отмяната на ограничаването на обработването.

 1. Право на преносимост на данни

Можете да поискате от нас да Ви предоставим личните данни, които обработваме за вас във формат, който лесно може да се разчете от компютър и да се пренесе към друга финансова институция, например. Това се прилага само, когато

 • обработването на конкретните данни се основава на Ваше съгласие или във връзка със сключване и изпълнение на договор от разстояние за направена поръчка на стоки; и
 • обработването се извършва по автоматизиран начин.
 1. Право на възражение

Вие имате право, по всяко време и на основания, свързани с Вашата конкретна ситуация, на възражение срещу обработване на Ваши лични данни, което се основава на законен интерес – основанията са посочени в таблицата по-горе, включително профилиране, основаващо се на това основание.

Когато сте дали съгласието си за обработване на данни за целите на директен маркетинг, Вие имате право по всяко време да направите възражение срещу обработване на лични данни, без да посочвате основания.

 1. Право да подадете жалба

Ако смятате, че сме нарушили приложимо законодателство по защита на личните данни при обработката на Вашите данни и в резултат сме засегнали Вашите права, молим да се свържете с нас. Разбира се, имате също така право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, която е надзорен орган в областта на защитата на лични данни на адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № , тел. 02/91-53-518, e-mail: kzld@cpdp.bg.

Всички искания, както и допълнителни разяснения и информация, свързани с упражняването на Вашите права, могат да бъдат заявени директно пред Виноливс ООД, като се свържете с Длъжностното лице по защита на данните, посочено в т.4 по-горе.